Siguranţă şi valoare cu sigla "alnostru.ro"


Termenii de utilizare a siglei
 
I.   AUTORUL

I.1.  Szentkiraly Boda Laszlo  cu sediul social în Zalău, str. Torentului nr. 24 , judeţul Sălaj,  tel. +4-0360-10-10-16,  0756 818 307, fax: +4-0360-10-10-16, e-mail: info@alnostru.ro, deţine toate drepturile pentru marca înregistrată "Garanţia calităţii – www.alnostru.ro"
I.2. Utilizarea siglei "Garanţia calităţii – www.alnostru.ro" fără acordul autorului este strict interzisă şi pedepsită de lege.

II.   CARACTERISTICI
Sigla cu conţinut grafic şi text: “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “,


este aplicată de către utilizator ( utilizatotul trebuie să îndeplinescă standardele de calitate cerute de autori),  pe produsele/serviciile sale ( ambalajele produselor sale în locurile de maximă vizibilitate, la intrarea hotelurilor, cabinetelor, etc, după caz ).
Sigla, proprietatea autorului, este descris în fiecare contract, utilizatorul neavând posibilitatea modificării niciunui element grafic sau textual al acestuia.
Cesiunea dreptului de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ nu presupune, în niciun fel, transferul dreptului de proprietate asupra acestuia.
Dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ nu poate fi transmis de utilizator niciunei alte persoane fizice sau juridice, cu niciun titlu.


III.    UTILIZATORII SIGLEI

III.1.    Producători:
a.      producătorul trebuie să îndeplinească standardele de calitate impus de autorul siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ ;
b.      fiecare produs pe care este aplicat sigla “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ trebuie să fie fabricat în Europa (minim 70%);
c.      nu poate să obţină dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ nici un producător , adică nici o firmă, companie care doar asambleaza piesele importate din afara Europei.
d.      producătorii care deţin dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ sunt obligaţi să supună produsul analizelor de calitate, periodic, în scopul stabilirii standardelor de calitate. În cazul în care, în urma analizelor, va rezulta că proprietăţile şi/sau ingredientele ori materiile prime nu corespund standardelor de calitate impuse de autor, se retrage dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “;
e.      producătorii care deţin dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ sunt obligaţi să  inscripţioneze sigla  “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ pe produsele fabricate în locuri vizibile;
f.        producătorii care deţin dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ sunt obligaţi să rezolve, în cel mult 30 de zile, sesizările consumatorilor trimise pe adresa de Internet a autorului şi transmise de acesta utilizatorului, termen în care utilizatorul va comunica autorului modul de rezolvare, împreună cu toate datele tehnice aferente;
 

III.2.   Prestatorii de servicii:
a.      prestatorul de servicii trebuie să îndeplinească standardele de calitate impuse de autorul siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ ;
b.      capitalul majoritar a companiilor  prestatore de servicii cu dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ trebuie să fie deţinut de europeni (50%+1);
c.       nu poate să obţină dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ nici un prestator extern şi nici o persoană fizică nerezidentă.
d.      prestatorii de servicii care deţin dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ sunt obligaţi să supună periodic atelierul, hotelul, restaurantul etc. analizelor de calitate,  în scopul stabilirii standardelor de calitate. În cazul în care, în urma analizelor, va rezulta că proprietăţile nu corespund standardelor de calitate impus de autor, se retrage dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro“;
e.      prestatorii de servicii care deţin dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ sunt obligaţi să  inscripţioneze sigla  “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ pe uşa de la intrare-, pe site-ul prestatorului   în locuri vizibile;
f.        prestatorii de servicii care deţin dreptul de utilizare a siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ sunt obligaţi să rezolve, în cel mult 30 de zile, sesizările consumatorilor trimise pe adresa de Internet a autorului şi transmise de acesta utilizatorului, termen în care utilizatorul va comunica autorului modul de rezolvare, împreună cu toate datele tehnice aferente;

IV.    CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
         Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi a documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor din contractul de Utilizare a siglei  “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “.

V.      SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
           Orice litigiu privind validitatea unui contract care a rezultat din interpretarea, executarea sau încetarea unui contractului sau litigiile privind utilizarea siglei “ Garanţia calităţii – www.alnostru.ro “ se va soluţiona pe cale amiabilă de către reprezentanţii legali ai părţilor. Dacă rezolvarea amiabilă nu a fost posibilă, părţile se vor adresa instanţei de judecată competente.

 

* prin Europa se înţelege Europa geografică.